Solrød opnår smartere løsning ved at nytænke rengøringsudbud

Velfærd

16/10/2017 08:00

Chefkonsulent

Ved det seneste rengøringsudbud tildelte Solrød Kommune kontrakten efter klare kvalitative kriterier i stedet for blot at kigge på prisen. Dermed opnåede kommunen en smartere løsning, samtidigt med at de sparede 10 pct. på rengøringsudgifterne.

Næsten hvert tredje udbud af rengøring bliver alene afgjort på baggrund af prisen. Dertil stiller kommunerne typisk en række minimumskrav til kvalitet. Det begrænser leverandørernes muligheder for at nytænke hvordan opgaven kan løses.

Men da Solrød Kommune konkurrenceudsatte deres rengøringsopgaver, vurderede kommunen tilbuddene efter en række kvalitative parametre. De kvalitative parametre inkluderede blandt andet en informationskampagne over for brugerne og en beskrivelse af, hvordan leverandøren ville bruge et nyt digitalt drifts- og vedligeholdelsessystem til at forbedre opgavevaretagelsen.

- I Solrød Kommune bruger vi vores udbud til at finde nye muligheder for, hvordan opgaver kan løses. Der er bestemt sten på vejen, når man går nye veje. Men dem fjerner vi i samarbejde og dialog med brugere og leverandør efterhånden, som vi kommer til dem, siger Janne Kiel, leder af Leder af Ejendomscentret i Solrød Kommune.

Den vindende leverandør arrangerede i samarbejde med Solrød Kommune en række informationsmøder med brugerne af de kommunale institutioner. Som forberedelse på informationsmøderne udarbejdede parterne en folder, hvori det var beskrevet, hvordan brugerne skulle gøre klar til rengøringen.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Dernæst brugte leverandøren det digitale drifts- og vedligeholdelsessystem til at gøre kommunikationen mellem brugerne og leverandøren lettere og mere smidig. Helt konkret betød det, at der blev sat såkaldte ”QR-koder” op i alle lokaler på skolerne, hvorved brugerne igennem deres smartphones kunne give leverandøren besked om mangelfuld rengøring. Ligeledes kunne rengøringspersonalet give brugerne besked om manglende klargøring til rengøring.

- Erfaringer fra blandt andet Solrød Kommune viser, at man ved at inkludere en række kvalitative parametre i udbuddet kan skabe konkurrence om at løse opgaverne mest innovativt. Samtidig kan der spares penge, da nye løsninger kan medføre en mere effektiv drift af rengøringsopgaverne, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Mest Læste

Annonce