Danmarks samskabte medie: Rundt om udgivere og temaer på DenOffentlige

Ledelse

08/08/2017 15:04

Nick Allentoft

DenOffentlige bliver skabt sammen med en lang række udgivere og redaktører for vores brede indhold. Mød flere af dem her og læs om vores filosofi.

Fremtidens offentlige ledelse, velfærdsdebatten, socialdebatten, samskabelse, EU, voksenuddannelser, kommuner, regioner, bosteder, organisationer og konsulenter. Alle disse områder er repræsenteret på DenOffentlige med udgivere, der tager medansvar i debatten, deler viden og erfaringer.

Herunder har vi samlet vi introduktion og links til aktørerne inden for de forskellige temaer, så du får et aktuelt overblik og mulighed for at komme tættere på de enkelte udgivere.

Tak fordi du læser med - hvis din organisation vil finde sin plads, så skriv til os.

 

Samskabelse på et samskabt medie

Nok er lokomotivet på DenOffentlige vores redaktionelt uafhængige indhold dels egenproduktion og dels baseret på Ritzau. Men DenOffentlige er meget mere end det.

Med deltagelse af bl.a. Samskabelsesbevægelsen, Assens Kommune og Sager der Samler har vi oprettet en selvstændig sektion om samskabelse med cases, nyheder, debat og videndeling om det nye sort i den offentlige sektor.

Med sektioner som denne samler vi indhold fra både gæster, udgivere og redaktionen og skaber dermed en tema-sektion, hvor du altid kan finde inspiration og aktuel viden om samskabelse.

 

Ledelsesdebatten formes på DenOffentlige

I samarbejde med netværket Forum for fremtidens offentlige ledelse og styring er DenOffentlige blevet centralt omdrejningspunkt for nye styringsformer, ledelsesdebatten, forskning og den såkaldte frontlinie, der prøver og erfarer i hverdagen.

Her bidrager en række vidende aktører fra RUC-professor Jacob Torfing over Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Foreniningen af Kommunale Social- Arbejdsmarkeds- og Sundhedschefer (FSD), konsulenterne Hammer & Hollænder og De4Vinde, Center for Public Leadership, University College Sjælland, Center for Offentlig Innovation, Delotte og efter sommerferien er vi stolte af at byde Ledelseskommissionen og Aarhus Kommune velkommen i debatten.

 

Socialområdet er præget af socialkrisen

Aktører som eksempelvis Kirkens Korshær, LOS - de private sociale tilbud, Huset Zornig, VUC, Socialt Udviklingscenter SUS, Foreningen af Social-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedschefer (FSD), Code of Care samt flere selvstændige bosteder er med til at skabe en dynamisk social profil på DenOffentlige.

Vi kalder socialområdets konstante debat og mangeårige udfordringer for Socialkrisen, og på redaktionen har vi gentagne gange skrevet ledere og artikler, der sætter perspektiv på debatten. Den sociale modstandsbevægelse er navngivet af redaktionen, fordi de mange grupper af udsatte og frustrerede borgere, der er klemt og presset af reformer, i stigende grad samler sig i netværk, der både protesterer og hjælper hinanden.

 

Det offentligt private samarbejde udvikler sig på DenOffentlige

Gennem flere år har DenOffentlige søgt at skabe en konstruktiv debat i forholdet mellem offentlige og private aktører og interesser. Det - erkender vi - er en stadig udfordring, men med OAO, Dansk Industriindkøbernes egen forening IKA og Sekretariatet for Grønne Indkøb som aktive deltagere suppleret stærkt med en ekspert som Steen Houmark, der perspektiverer og provokerer, er OPS-debatten i konstant udvikling.

 

Sundhedsdebatten mellem hospitaler, digitalisering og forebyggelse

Med bl.a. Region Hovedstaden og den praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen, Thomas Birk Kristiansen, er sundhedsområdet i udvikling på DenOffentlige.

Sammen med psykiatriområdet, hvor børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørrings blogs er meget læst, og temaet fremtidens hospitaler, hvor vi samler nyt fra hospitalsbyggerierne, er hele sundheds- og forebyggelsesområdet til konstant debat.

 

Kulturen og Europadebatten på babystadiet

Nye politiske og værdimæssigt væsentlige områder er introduceret i år. I januar lancerede vi en ny europapolitisk sektion. Her har Europabevægelsen straks meldt sig ind ligesom den tidligere mangeårige informationsaktivist - han var bannerfører for den danske kampagne for et ja til EF i 1972 - og direktør i Europa-Kommissionen, Niels Jørgen Thøgersen, er blogger på sektionen, hvor vi samler væsentlige historier fra, om og med relevans for EU-debatten. 

I forsommeren kunne vi lancere en ny kultursektion i samarbejde med Christian Have, der er en af landets mest aktive og respekterede kultureksperter. Han har opbygget Have Kommunikation, som blandt andet har været medinitiativtager til det årlige Kulturmødet, der også vil være at finde på DenOffentlige i fremtiden. 

 

DenOffentlige skaber netværk og konstruktiv videndeling

På DenOffentlige ønsker vi at fremme konstruktiv videndeling og skabe en platform, der møder læsernes daglige informationsbehov med udvalgte væsentlige historier. Vi sorterer støjen fra, fordi vi aldrig har haft adgang til så meget viden og information, og aldrig brugt den så dårligt. Kun ved at gøre op med støjens dominans kan vi skabe en ny konstruktiv oplysningstid.

Konsekvensen af DenOffentlige's tilgang er, at debatten er i konstant udvikling, fordi vores udgivere alle er en del af et fælles konstruktivt kritisk medie.

 

Redaktionelle principper

Redaktionen på DenOffentlige anerkender, at man kan fejle. Men vi har meget lille forståelse for snyd og svindel. Det får alle udgivere at vide inden de går igang og bliver en del af mediet. Alt indhold på DenOffentlige er ligestillet - men prioriteres ud fra publicistiske principper - uanset om det er uafhængigt redaktionelt stof eller historier fra en aktiv udgiver. Du kan læse vores kodeks her.

På den måde er redaktionen tæt på alle stofområder og alt indhold fra udgivere er ansvarligt.

Tak fordi du læser med. 

 

 

Mest Læste

Annonce