Kim Kristensen: Kommission øger forventninger til innovationsministeren

Vi fik de rette anbefalinger, så nu udestår, at vi ser innovationsministeren og hendes nærmeste gå foran som de gode eksempler, skriver Kim Kristensen om Ledelseskommissionens anbefalinger.

Da Ledelseskommissionen præsenterede anbefalingerne til bedre ledelse i den offentlige sektor, fandt det ikke plads på sendefladerne ved de tidlige TV-aviser eller Nyhederne på TV2. Ej heller de sene udgaver havde plads til offentliggørelsen. 
 
Til gengæld kan vi håbe, at vi i fremtiden vil lægge mærke til betydningen af Ledelseskommissionens arbejde, når vi ser anbefalingerne foldet ud i praksis, fordi ministre og centraladministration bliver forbilledlige eksempler på god offentlig ledelse.
 
Blev ønskerne for ledelseskommissionens arbejde indfriet?
 
Før kommissionen begyndte arbejdet, fik jeg mulighed for at beskrive mine ønsker for resultaterne af netop dette arbejde. Når jeg ser tilbage på de ønsker jeg havde, ja, så må jeg blot indrømme, at det er som juleaften. Mine ønsker er blevet opfyldt!
 
Kommissionen har haft et bredt mandat, og derfor ser jeg også, at rigtig mange ressourcepersoner har været involveret i arbejdet (internt som eksternt). Mine ønsker var i kort form, at lederne i de forreste linjer skulle have friheden og muligheden for at være ægte ledere – ikke papir- og procesledere. Den sunde fornuft, krydret med stor faglighed, skulle være med til at sikre gode beslutninger som bliver taget lokalt. Fra centralt hold skulle alene de overordnede rammer og vilkår defineres.
 
Jeg ønskede en markering af, at tillid skulle erstatte idelig kontrol, dokumentationskrav og regnearks tilgange. Vi skal have kontrol, krav og regneark – men med måde – og det synes jeg kommissionen præcist sætter fokus på. 
 
Er vi så alle glade?
 
I respekt for de rammer, vilkår og muligheder som kommissionen har haft at virke under – så skal de have ros. De overordnede budskaber er klare og tydelige – så klare og tydelige som man kunne ønske sig. 
 
Personligt kunne jeg have tænkt mig langt større vægtlægning på hele digitaliserings-, automatiserings- og robotteknologi området. Det får voldsom betydning for den måde lederen skal se sig selv på i fremtiden. Lederen som skal elske kaos, sætte holdet og være mere træner for sit hold end egentlig leder. Den må vi tage en anden gang…
 
Men hvad kommer der så til at ske nu?
 
Med min relation til nu over 40 kommuner, statsforvaltningen, regionerne m.m. må jeg konstatere, at håbet om klare budskaber nok er blevet indfriet. Men hvem skal nu gøre hvad, hvordan, hvornår…?
 

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Jeg er sikker på, at mange kommunaldirektører som lokalpolitikere vil lade sig inspirere af de anbefalinger som nu er givet – men – stafetten er nu givet videre til innovationsministeren, så det er for mig entydigt, klart og forventeligt, at ”Breaking NEWS” må komme fra ministeren selv. 

Store ændringer starter i ”toppen”
 
Ministeren udtalte i forlængelse af præsentationen, at ”…vi skal [politikerne] lade være med at styre og regulere de mange for noget, der er sket hos de få. Vi skal tage et opgør med den nulfejlskultur, der eksisterer nogen steder.” Innovationsminister Sophie Løhde har altså selv adresseret det som jeg også finder det vigtigste, nemlig kommissionens anbefaling nummer syv: "Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer."
 
Anbefalingerne er klare og præcise fra kommissionens side. Nu skal der eksekveres og leveres – og det må nødvendigvis starte fra toppen. Jeg ser derfor frem til den præsentation som skal ske til efteråret. Præsentationen af en ledelses- og kompetencereform som må vise vejen frem for alle offentlige ledere – ja - give os alle en passions- og dedikations indsprøjtning for ledervirket i det offentlige.
 
For at se det ske er der brug for regelforenkling, færre dokumentationskrav, KPI´er m.v. Der skal formuleres retning, ambition, intention og formål: ”Vi vil….med det formål at…”.

 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Skal anbefalingerne få vægt og give mening, må de følges op af strukturtilpasninger, organisationsændringer, nedlæggelse af departementer, styrelser med deraf følgende regelforenkling, færre dokumentationskrav, frihed til de lokalt ansvarlige. Der skal gives bredere rammer til, at offentlige ledere lokalt kan finde de bedste løsninger. Det er vildt så forskellige vores 98 kommuner (heldigvis) er – så derfor må vi også erkende – at netop med dette som baggrund, skal vi ramme plet ved at give de overordnede rammer, retningen, visionen og så håbe på, at den ledelse som udøves lokalt giver resultaterne.
 
Denne forventning skrevet med et glimt i øjet; men også et alvorligt glimt i øjet. Det må, og skal være fra centralt hold, at man går forrest og tager egen medicin. Hvis ikke anbefalingerne omsættes, oversættes og eksekveres i toppen af centraladministrationen – så er der en fare for, at kommissionens anbefalinger bliver blot endnu en ”grønspættebog” fyldt med gode ledelsesanbefalinger.
 
Derfor vil jeg opfordre til at der bliver leveret på anbefaling nr. 7. Sker det, så vil det være det tydeligste tegn for alle offentlige ledere, at Innovationsministeren ”går forrest”.
 
Kommer det til at tage tid? Ja; det bliver netop et ”generationsprojekt” som jeg også markerede da jeg skrev om mine ønsker. Der er ikke et ”quick fix” og så er alt godt. Strategisk tålmodighed er en dyd – men lad os få sat processen i gang med et ”vi viser vejen” på det strategisk niveau.
 
Tillykke med det flotte kommissionsarbejde – jeg sidder klar ved skærmen til efteråret når ”Breaking NEWS” rammer os alle med gode eksempler og konkrete initiativer…
 
 
Emneord: Kim Kristensen, Ledelseskommission, Ledelseskommissionen, Ledelse og styring, God ledelse, Ledelsesavisen nr. 11, Ledelsesavisen
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 31.07.18 Uddannelse
  Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

  Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.

 • 12.06.18 Ledelse
  Her er Ledelseskommissionens syv anbefalinger

  Lederne i den offentlige sektor står for ofte alene med opgaverne. Det er et af de budskaber, som regeringens ledelseskommission kommer med i rapporten ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Rapporten indeholder syv overordnede anbefalinger, der skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor.