Stærkere stemme til lokalpolitikere

Politik

23/01/2014 06:01

Nick Allentoft

Politikere fra flere partier, kommuner og regioner danner ny lokalpolitisk tænketank. Ambitionen er, at sætte lokaldemokratiet på dagsordenen og skabe mere interesse for det lokal- og regionalpolitiske arbejde.

En ny tænketank skal tilføre lokaldemokratiet mere nerve, øget opmærksomhed og bidrage til debatten om lokalpolitikernes arbejdsvilkår. Det er der også brug for, mener en forsker, der har fulgt lokalpolitik gennem flere valgperioder.

“Det er en alletiders ide at finde ud af, hvad det er for nogle problematikker, man møder som lokalpolitiker, hvordan man håndterer de situationer, man bliver sat i, og at se på rollen som kommunalpolitiker,” siger professor Ulrik Kjær fra SDU.

Professoren har lavet flere undersøgelser, der viser at lokalpolitikerne er frustreret over de samme ting, og debatten således har kørt i det samme spor i årevis.

“Hvis sådan en tænketank kan nå videre fra den diskussion og samtidig er i stand til at få behandlet den ordentligt, så lyder det ganske fornuftigt, synes jeg,” siger Kjær.

Initiativet til Den Lokalpolitiske Tænketank er taget af Mediehuset DenOffentlige, der forener aktører i og omkring den offentlige sektor om information, videndeling og netværk. Målet er blandt andet at give lokalpolitikken en stærkere stemme i den nationale debat.

“Der er en skæv balance i debatten, hvor det i høj grad er organisationer, kommentatorer og folketingspolitikere, der sætter dagsordenen. Men langt størstedelen af velfærdsproduktionen, aktiviteterne i den frivillige sektor og grundlaget for væksten sker lokalt og regionalt. Derfor er der behov for, at lokalpolitik får en klarere stemme i den nationale debat. Med Den Lokalpolitiske Tænketank kan vi bidrage konstruktivt til den udvikling,” siger Nick Allentoft, der er chefredaktør for DenOffentlige.dk og selv har erfaring fra lokalpolitisk arbejde.

Lokalpolitikernes arbejdsvilkår

De senere års udvikling med større kommuner, har øget afstanden mellem lokalpolitikerne og vælgerne. Ved kommunal- og regionalvalget sidste år steg stemmeprocenten for første gang i mange år - måske et tegn på, at interessen for politikernes arbejde er på vej op igen. Tænketanken skal hjælpe denne udvikling på vej, og det får ros fra tidligere lokalpolitikere.

“Strukturreformen betyder, at teknokrater og systemer har taget magten over udviklingen og fjernet nærværet i demokratiet. Lokalpolitikere kan som fritidsaktive ikke gennemskue eller udfordre det. Derfor har vi fået en maskine, der kører med demokratiet, frem for demokratisk valgte der styrer maskinen,” siger Lars Lindskov, der har 12 års erfaring som byrådsmedlem for Konservative i Roskilde, men forlod Roskilde Byråd i forbindelse med kommunalvalget.

En lokalpolitiker, der har sat lokalpolitikernes arbejdsvilkår på den landspolitiske dagsorden, men forlod byrådsarbejdet efter blot en periode, byder initiativet velkommen.

“Billedet af den typiske kommunalpolitiker har ikke ændret sig en tomme ved KV13 – det er en 50 årig mandlig skolelærer. Børnefamilierne, privatansatte, kvinderne og de unge er ikke tilstrækkeligt repræsenterede – og det er ikke fordi, der ikke er kandidater derude. Men kravene til deltagelse bygger på et tidsopfattelse fra 1950’ernes Mad Men-univers, og ikke en moderne tid med udearbejdende forældre og et arbejdstempo, der presser børnefamilierne til det yderste. Tid er magt, i særdeleshed i politik – og jeg håber, at tænketanken kan sætte fokus på det demokratiske underskud som fraværet af yngre kræfter og embedsmandsvældet repræsenterer. Behovet for at få flere privatansatte ind med ideer om vækst og beskæftigelse burde være et tværpolitisk ønske og et oplagt emne for tænketanken at sætte på dagsordenen. Jeg hilser tænketanken særdeles velkommen som en spiller på et felt, som KL aldrig har udfyldt.” siger Gitte Henriksen, der sad i Byrådet for SF i Furesø i sidste periode, og med en kronik i Politiken i 2012 satte en debat igang om lokalpolitikernes aflønning og arbejdsvilkår iøvrigt. 

Medlemmer fra hele landet

Professor Ulrik Kjær har ad flere omgange undersøgt lokalpolitikernes oplevelse af deres arbejde, og én ting går igen i hver eneste undersøgelse. Politikerne er frustrerede over forhold, som de selv ville kunne ændre.

“Et problem ude i kommunerne er, at mange politikere oplever et dårligt arbejdsklima, fordi de enkelte politikere ikke føler, de kan stole på hinanden. Politiske konflikter bliver til personlige konflikter. Det er et dominerende frustrationspunkt blandt lokalpolitikere, som man kunne diskutere,” siger Ulrik Kjær.

Videndeling og vandring af nye ideer og løsninger på tværs af det kommunale landskab er et andet område, hvor lokalpolitikerne er udfordret. Også her ser Kjær en mulig rolle for tænketanken.

“En tænketank kunne også skabe et rum på tværs af kommuner, hvor man kan få nye ideer og tale om ting som er vanskelige i ens egen kommune, fordi man der enten er “venner” eller “fjender”,” siger Kjær.

Når forholdene er svære at ændre, handler det blandt andet om, at også lokalpolitik drives af partier, der skal kæmpe deres egne kampe. Det er vanskeligt, at skabe en fælles retning, og endnu vanskeligere at forbedre arbejdsvilkårene.

“Her i januar måned mødes de nye by- og regionsråd for første gang i den nye valgperiode. I langt de fleste tilfælde vil de fortsætte den mødekultur og politiske linje, det tidligere byråd har ført. Hvis de vil ændre noget fundamentalt, som antallet af møder, principper for indstillinger fra forvaltningen eller kontakten med vælgerne, skal de slå til ret tidligt i byrådsperioden. Ellers lukker vinduet for de kommende fire år i kraft af lang behandlingstid,” siger Nick Allentoft, der har fire års byrådserfaring og yderligere 10 års erfaring med rådgivning af lokalpolitikere bag sig.

“Med Den Lokalpolitiske Tænketank har vi nu 15 politikere fra flere partier, kommuner og regioner, der vil styrke deres egen og deres kollegers stemme i den nationale debat de kommende år. Det kan forhåbentlig bidrage til, at der under og efter næste valg er betydeligt mere fokus på lokaldemokratiets mange styrker og muligheder,” siger Nick Allentoft.

Tænketanken har fra begyndelsen 16 medlemmer, der i den kommende valgperiode vil fortælle om det lokalpolitiske arbejde, deres udfordringer og erfaringer på netmediet DenOffentlige.dk og mødes to gange årligt for at fastlægge initiativer og udspil.

Medlemmer af Den Lokalpolitiske Tænketank: 

Mest Læste

Annonce