Frederiksberg styrker dialogen med markedet via udbudsstrategi

Velfærd

01/09/2017 10:09

Chefkonsulent

Frederiksberg Kommune er én af de få kommuner der har vedtaget en samlet udbudsstrategi. Udbudsstrategien har givet kommunen og de potentielle tilbudsgivere et bedre overblik over fremtidige opgaver.

Frederiksberg Kommunes udbudsstrategi indebærer at kommunen i 2020 skal konkurrenceudsætte 33 procent af de udbudsegnede opgaver. Det forudsætter, at langt flere opgaver skal løses af private leverandører. Formålet med udbudsstrategien er at fastholde et højt serviceniveau over for borgerne og sikre størst mulig effektivitet.

- Frederiksberg Kommune har gennem flere år valgt at skabe råderum i kommunens budget ved at udbyde både varer, tjenester og egne opgaver. Det sker for at sikre de rigtige priser til den ønskede kvalitet. Der er faste procedurer for at gennemføre udliciteringer - og de indhøstede erfaringer er generelt gode. Vi er meget interesserede i nye samarbejdsformer med den private sektor - og er her i 2017 ved at afslutte vores tredje OPP-projekt, siger Bjørn Thomsen, service- og vicekommunaldirektør i Frederiksberg Kommune.

Udbudsstrategien for Frederiksberg Kommune er baseret på en screening af kommunens samlede budget og en gennemgang af opgaveløsningen inden for både tekniske og borgernære områder. Det har for det første givet kommunen bedre indsigt i potentialet for at konkurrenceudsætte de forskellige opgaver i kommunens opgaveporteføjle - og afsøge mulige samarbejdsformer med den private sektor. For det andet giver udbudsstrategien de private leverandører et overblik over, hvilke opgaver kommunen planlægger at konkurrenceudsætte.

- En udbudsstrategi, som Frederiksberg Kommune har udarbejdet, skaber overblik, og det bidrager til en konstruktiv dialog mellem kommunen og potentielle tilbudsgivere om, hvordan der skabes mere og bedre udbud af kommunale opgaver. Det styrker det fælles strategiske mål om at give borgerne den bedst mulige service for skattekronerne, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Mest Læste

Annonce