LA vil slå ned på uro i boligområder

I næste uge begynder forhandlingerne om en ny rammeaftale for det danske politi. Sagsbunkerne er store, behandlingstiden høj og overarbejdet stiger igen hos de danske betjente. Liberal Alliance er dog mere optaget af at sætte en stopper for utryghedsskabende adfærd i flere boligområder rundt om i landet

I løbet af den sidste uges tid har vi på DenOffentlige.dk fortalt om tingenes tilstand i det danske politikorps. Kontorpersonalet er skrumpet ind og de føler sig presset af opgavemængden. Også overarbejde blandt politibetjentene er på vej den forkerte vej, alt imens sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom er på næsten et år indenfor borgervendt kriminalitet, såsom vold, hærværk og indbrud.

Læs også: HK'ere i politiet: Vi mangler hænder

Det er alt sammen noget, Liberal Alliance gerne vil se på, men først og fremmest har partiets mand i forhandlingerne, Henrik Dahl (LA), fokus på, at det skal være trygt at bo og færdes i de boligområder, der er plaget af utryghedsskabende adfærd, som han kalder det.

- Vi har fokus på en indsats mod den anti-sociale adfærd, der finder sted i boligområder flere steder i landet. Det er ikke nødvendigvis i ghettoerne, men i boligområder hvor en større gruppe unge indtager stedet og laver ballade i form af hærværk og andre utryghedsskabende elementer. Det ødelægger livskvaliteten for de andre borgere, hvis ikke man kan færdes trygt omkring sit hjem, siger Henrik Dahl til DenOffentlige.dk

Som eksempler på steder, der har oplevet denne adfærd, nævner Henrik Dahl et boligområde i Københavns sydhavn, Brønshøj Torv i København samt Hedehusene på den københavnske vestegn, men han slår fast, at det er en type adfærd, han ser flere i landet.

Læs også: Politiet svarer på kritik

- Hård straf kan virke præventivt

Måden Henrik Dahl og Liberal Alliance vil komme utrygheden til livs, det er både gennem lokale og udviklende indsatser i boligområderne. Men det liberale parti vil også have mere tilstedeværelse fra politiets side og en hårdere konsekvens overfor ballademagerne.

- Mere tilstedeværelse og straf kan holde grupperne væk, på den måde at det kan virke præventivt, hvis man ved, at der er større risiko for at blive taget, og at dommen bliver hårdere end ellers. I Liberal Allaince kunne vi eksempelvis godt tænke os at se på muligheden for at forhøje straffene, hvis det er med til at skabe utryghed i et bestemt boligområde. Det skal være en skærpende omstændighed, at man som gruppe skaber utryghed for mange mennesker i et helt boligområde, påpeger Henrik Dahl.

At forhøje strafferammen for en bestemt type kriminalitet finder allerede sted ved banderelateret kriminalitet. Det betyder, at hvis domstolen vurderer, der er tale om banderelateret kriminalitet, giver straffelovens § 81a retten mulighed for at fordoble straffens længde. Det blev en realitet i den såkaldte "Bandepakke III," der trådte i kraft 1. juli 2017.

Vil kigge på politiets overarbejde

I går fortalte Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, til DenOffentlige.dk, at han mener, der er brug for 3.000 flere politibetjente over ti år i den danske politistyrke. Det gjorde han blandt andet med afsæt i den høje sagsbehandlingstid og de over 500.000 overarbejdstimer, som de danske betjente har arbejdet over. 

Henrik Dahl er ikke meget for at blive konkret på, hvad man skal gøre for at komme overarbejdet til livs, men han medgiver, at den danske politistyrke er for lille set i forhold til indbyggertallet.  En undersøgelse fra EU's statistik-organ, Eurostat, fra 2016 viste, at Danmark med 186 betjente per 100.00 indbyggere ligger langt fra gennemsnittet i EU på 318 betjente per 100. indbyggere.

- Som udgangspunkt er det rigtigt med en lille politistyrke, fordi vi er et lavkriminalitetsland. Og derfor kan politiet i højere grad fokusere deres indsatsområder, men hvordan man konkret løser opgaver og bemander politiet, det anser jeg for at være en meget politifaglig opgave, siger Henrik Dahl, der mener, at de mange ressourcer, som politiet siden 2016 har brugt på at bevogte landets grænser, giver et godt afkast.

- Jeg bor selv i Esbjerg, og når jeg taler med politidirektøren i Syd- og Sønderjyllands Politi, får jeg det indtryk, at grænsekontrollen er godt givet ud, da der jævnligt bliver beslaglagt våben og stoffer, ligesom at færre kriminelle krydser grænsen, siger Henrik Dahl.

Henrik Dahl udgør sammen med formand Alex Vanopslagh og Ole Birk Olesen Liberal Alliances mandater i Folketinget.

Forhandlingerne om politiaftalen starter tirsdag den 25. august. 

Læs også: - Politiet er stadig i krise

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.