LOS

LOS

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Telefon: 7023 3400 Website: www.los.dk E-mail:

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk pg organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området.

Blogs

 • Vi har brug for velfærdens iværksættere
  19.12.18 Velfærd

  Velfærdssamfundet kræver hele tiden nye løsninger. Derfor skal vi blive langt bedre til at værdsætte og udvikle de velfærdsiværksættere, der med deres enorme arbejdsmængde og kreativitet er med til at udvikle omkostningseffektive sociale tilbud.

 • Tak for skærpede dataregler
  26.09.18 Social

  Det skorter ikke på kontrol og tilsyn af de specialiserede sociale tilbud. Men der er grund til, at man i branchen takker for, at den i foråret blev mødt med endnu et myndighedskrav.

 • Debatten om bosteder savner fokus og dokumentation
  30.07.18 Social

  Mens de kritisable forhold i psykiatrien skaber utryghed for beboere og ansatte på landets bosteder, er debatten kørt af sporet i en faglig og ideologisk kamp. Debatten lige nu handler om et problem, der ikke eksisterer og savner dokumentation.

 • Vi skal være stolte over vores branche
  27.07.18 Social

  Der har ikke manglet interesse for vores branche de seneste måneder. Næsten dagligt er vi vågnet til mediernes kritiske historier om vores branche.

 • Hvorfor skal socialøkonomi på dagsordenen?
  17.06.18 Social

  LOS – landsorganisationen for sociale tilbud er taget på Folkemøde med missionen om at lytte, lære og tage noget med hjem. Eftertanker er essensen af debatten. ”Socialøkonomi- fuser eller fremtid”. Illustrationen er en gave til Brian Mikkelsen.

 • Når kulturen banker på
  17.06.18 Kultur

  LOS – landsorganisationen for sociale tilbud er taget på Folkemøde med missionen om at lytte, lære og tage noget med hjem. Eftertanker er essensen af debatten. ”Kulturen som social medspiller”. Illustrationen er en gave til Mette Bock.

 • Hvad koster en god historie?
  15.06.18 Social

  LOS – landsorganisationen for sociale tilbud er taget på Folkemøde med missionen om at lytte, lære og tage noget med hjem. Eftertanker er essensen af workshopforløb efter debatten. ”Udsatte på forsiden”. Illustrationen er en gave til Mai Mercado.

 • Vi har brug for en lødig debat om sociale tilbud
  01.06.18 Velfærd

  Debatten om kvaliteten i de sociale tilbud skal ikke være en faglig og politisk kamp. Vi skylder ansatte og beboere på botilbud at diskutere kvalitet og faglighed, skriver direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud Michael Graatang.

 • Interne skoler skal selvfølgelig evalueres og effektmåles
  25.08.16 Velfærd

  For få dage siden kom SFI med en rapport, der giver et indblik i, hvordan en række velrenommerede såkaldte ”interne skoler” på opholdssteder og døgninstitutioner arbejder med at give landets allermest sårbare børn og unge den bedst mulige skolegang.

 • Sociale tilbud har masser af plads til flygtningebørn
  23.05.16 Politik

  Vi skal give flygtningebørn en hverdag, skolegang og et hjem, ikke nødvendigvis en familie. Derfor skal vi se bredere end blot plejefamilier. Pladserne er der og specialskolerne er der. Kun børnene mangler, selvom vi ved, at de er her i rekordtal.

 • Udbudsloven - et socialt problem
  15.01.15 Velfærd

  Lovforslag på socialområdet risikerer at gøre mennesker på specialtilbud til en handelsvare under udbudsloven. LOS er bekymret for om det enkelte individs rettigheder efter serviceloven nu bliver sat i spil efter udbudsloven. Det var nogle af budskaberne til Folketingets Socialudvalg.

Artikler

 • Opholdssted udvikler guide til samtale
  05.11.18 Social

  Opholdsstedet Broager vil bygge bro mellem sagsbehandlere og forældre til børn med autisme og har derfor udviklet 10 råd til en bedre samtale mellem børn, forældre og sagsbehandlere.

 • Medicinhåndteringen på bo- og opholdssteder er på vej frem
  14.10.18 Sundhed

  Medicinhåndtering på landets bo- og opholdssteder er på vej frem efter området sidste år blev underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men dokumentation og instrukser skal forbedres. Det mener LOS– Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op

 • Stærkt tilsyn skal skabe tryghed om opholdssteder
  14.09.18 Velfærd

  Der skal skabes tryghed om både faglighed og økonomi på landets bosteder, mener LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, der ser positivt på socialminister Mai Mercados udmeldinger forud for forhandlingerne om Socialtilsynet.

 • LOS roser ny reform for magtanvendelse
  04.09.18 Europa

  Klarhed over reglerne for magtanvendelse vil få stor positiv betydning for både personale og beboere på landets botilbud, mener LOS-direktør Michael Graatang.

 • Vi skal hjælpes ad med at løfte anbragte børn og unges sundhed
  09.08.18 Sundhed

  Forældrene, anbringelsesstedet, kommunen og socialtilsynet. Alle har i det daglige en bid af ansvaret for, at anbragte børn og unges almene sundhedsudfordringer ikke overses. Ankestyrelsen har en særlig rolle - forskningen er også på vej.

 • Evaluering skal skabe udvikling
  03.08.18 Social

  Det kræver en målrettet indsats at skabe en stærk evalueringskultur med fokus på udvikling. Det mener forstanderne på Dannevirke Kostskole og Dagskolen Ternen.

 • Sociale tilbud i mediernes søgelys
  10.07.18 Social

  Jeg bidrager med dette ”indspark” til debatten med håbet om, at nogle af de mest vidtgående synspunkter forvandles til konstruktive synspunkter i en fremadrettet faglig dialog.

 • Socialøkonomi løfter en stor opgave
  09.06.18 Social

  Socialøkonomiske virksomheder kan løfte en stor opgave med at få flere udsatte mennesker ud på arbejdsmarkedet. Men det kræver en aktiv indsats både fra kommunerne og sociale iværksættere. LOS sætter derfor emnet til debat på årets folkemøde.

 • Kan kulturen være medspiller i det sociale arbejde?
  09.06.18 Social

  Kulturlivet skal tættere på udsatte borgere ­ og omvendt. Bibliotekerne er en af de kulturinstitutioner, der kan komme endnu tættere på udsatte grupper med en mere opsøgende indsats og tættere dialog. LOS sætter emnet til debat på Folkemødet

 • Udsatte på forsiden: Hvordan passer vi på de sårbare i medierne?
  07.06.18 Social

  Historier om udsatte mennesker er på godt og ondt blevet godt stof i medierne. Men mediernes interesse og gode intentioner risikerer at skade psykisk sårbare. Derfor er det nødvendigt med et samarbejde mellem medierne og den sociale sektor.

 • LOS vil styrke visitationer
  14.05.18 Social

  Akutpsykiatrien skal styrkes, og kommunerne skal have bedre grundlag for at visitere psykisk udsatte borgere. Det mener LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud, der vil indlede en drøftelse med KL, Socialtilsynet, Socialstyrelsen, FOA og DS.

 • Det er stærke visitationer, der kan ses på bundlinjen
  30.04.18 Velfærd

  Når kommunerne fattes penge inden for socialområdet, bør vi stille os selv det spørgsmål: hvordan forvalter vi de begrænsede midler ordentligt? Helt enkelt taler vi om ”billigst bedst egnede sociale tilbud - tidligst muligt i processen.”

 • Anbragte børn skal have skoletilbud fra start
  05.02.18 Velfærd

  På Behandlingsstedet Søbæk er det et krav, at børnene har et skoletilbud, når de flytter ind på bostedet. Og et sådan krav burde alle kommuner og opholdssteder have. LOS-direktør vil have mere fokus på kommunernes pligt til at tilbyde børn skolegang

 • Bosteder bliver presset på priserne - borgerne taber
  19.01.18 Velfærd

  Skær 15 procent af prisen. Så kontant oplever flere bo- og opholdssteder lige nu presset fra flere kommuner. LOS-direktør Michael Graatang mener, at kommunerne her handler i strid med loven og frygter, at borgerne ikke får den rigtige behandling.

 • LOS hilser fair konkurrence velkommen
  08.09.17 Politik

  Gennem flere år er der sket en problematisk glidning mod unfair konkurrence, hvor offentlige aktører bevæger sig ind på det private marked. Det gælder også på det specialiserede socialområde. Derfor er brancheorganisationen LOS – De private sociale tilbud meget tilfreds med intentionerne bag nyt udspil om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

 • Sådan bryder vi fødekæden til bandemiljøerne
  25.08.17 Velfærd

  Fokus skal rettes mod kommunerne, når bandekonflikten på sigt skal løses. Sådan lyder vurderingen hos landsorganisationen LOS – De private sociale tilbud.

 • Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn
  15.08.17 Velfærd

  Samarbejde mellem kommuner og opholdssteder halter, viser ny undersøgelse fra LOS.

 • LOS efter ny usikkerhed om efterværn: Bosteder hænger i et tomrum
  07.03.17 Politik

  Kære minister: Det haster! - for de unges skyld

 • Ingen grund til venteliste på bosteder
  06.09.16 Velfærd

  Der er ingen grund til at have ventelister på specialiserede bosteder. Inddrag de private og aflys planerne om nye institutioner med tvang. Så klar er udmeldingen fra LOS-direktør Michael Graatang.

 • Interne skoler tager et kæmpe ansvar
  25.08.16 Velfærd

  SFI har i en ny rapport sat fokus på anbragte børns skolegang på døgninstitutioners og opholdssteders interne skoler – og billedet er positivt.

 • Efterværn er de unges fundament
  14.08.16 Velfærd

  Efterværn er det fundament, som gør det muligt at begynde på en uddannelse eller i job. Det mener LOS-direktør Michael Graatang efter en ny SFI-undersøgelse har sat efterværn til debat.

 • Brug for små fleksible opholdssteder
  15.07.16 Velfærd

  De små private opholdssteder skal kunne konkurrere på lige vilkår med de offentlige tilbud. Derfor bakker LOS op om forslag fra De Konservative om at give skattefradrag for boligvedligeholdelse til små opholdssteder, hvor ejeren bor i samme bygning.

 • Brug for en national handlingsplan i psykiatrien
  23.05.16 Politik

  Vi har viden, metoder og bostederne til en velfungerende og tryg socialpsykiatri. Men vi skal være langt bedre til at arbejde sammen og bruge vores viden på tværs af institutioner og sektorer. Det mener direktør i LOS Michael Graatang.

 • Ny uddannelse i ledelse af skoler på det specialiserede område
  09.05.16 Velfærd

  LOS har i godt og konstruktivt samarbejde med University College Sjælland (UCSJ) over det sidste år arbejdet målrettet for at etablere en uddannelse, der er specielt rettet mod skoleledelse på det specialiserede område.

 • Botilbud vil bekæmpe magtanvendelse
  09.12.15 Ledelse

  Nu går de private botilbud forrest i kampen mod magtanvendelse på sociale institutioner. Med støtte fra TrygFonden lancerer de private bosteders organisation, LOS, et projekt, der skal skabe ny væsentlig viden, der skal begrænse magtanvendelse.

 • KL’s udspil om udsatte børn og unge kan ende som et omvendt Robin Hood-indgreb
  10.03.15 Velfærd

  Det er af afgørende betydning at kommuner og sagsbehandlere er mere opmærksomme på at børn og unge opbygger reelle kompetencer tidligere i livet. Anbragte børn og unge tages alt for ofte som gidsler i kommunernes spareøvelser.

 • Tilsynsreformen - hvordan gik det første år
  04.03.15 Velfærd

  Forventningerne til Tilsynsreformen blandt både private og offentlige sociale tilbud var stor, da den trådte i kraft 1. januar 2014. Nu har de nye socialtilsyn fungeret et år, og hvordan er det så gået.

Navne

Cases

 • Socialt Indeks sætter fokus på kvalitet i det socialpædagogiske arbejde
  08.12.14 Velfærd

  Socialpædagogerne har i dag lanceret et socialt indeks over landets 98 kommuner og deres indsats på det særlige sociale område, inspireret af det erhvervsindeks, som hvert år offentliggøres af Dansk Industri.

 • Efterværn virker: Sådan kom tre unge videre fra institutionsliv
  27.11.14 Velfærd

  ”Samfundet bruger rigtig mange penge på anbringelser, og det er absurd, hvis dette arbejde ikke gøres færdigt," siger direktør Geert Jørgensen fra LOS. Han er i disse dage i Bukarest for at præsentere en ny film, som du også kan se her.

 • Manu Sareen: Brug jeres ytringsfrihed
  10.11.14 Velfærd

  Socialministeren ønsker åbenhed, dialog og debat om det socialpædagogiske område.

 • Hjælp uden at tabe ansigt
  28.07.14 Velfærd

  Kontaktpersonerne i efterværnet er de eneste, Tonni føler, han kan spørge om hjælp uden, at der går skår af ham. Og hjælp er nødvendig.

 • Et springbræt, ikke en sovepude
  24.07.14 Velfærd

  Det er vigtigt, at unge døgnanbragte får efterværn. Tiden skal til gengæld ikke sløses væk, men bruges fornuftigt og målrettet.

 • Efterværn lærer unge at tage ansvar for sig selv
  21.07.14 Velfærd

  ”Det skulle nok være gået, men slet ikke så godt, som det er”, siger Camilla. Efterværnet har gjort Camilla velkørende i både uddannelse og egen lejlighed.

 • Fra illegale stoffer til seminariedrømme
  17.07.14 Velfærd

  Alt for meget ansvar og alt for mange hemmeligheder førte tidligt Cathrine ud i stoffer, pigebander og vold. Ophold på en specialiseret lille kostskole og et solidt efterværn bragte Cathrine tilbage til et normalt liv.

 • Selvværd kan let ødelægges
  14.07.14 Velfærd

  Møjsommeligt opbygget selvværd kan nemt brydes ned, hvis man mislykkes med de første voksenskridt på egne ben. Omvendt kan et godt efterværn resultere i øget selvværd, uddannelse og fremtidsplaner.

 • Det handler om at tage ansvar
  07.07.14 Velfærd

  Kommunen er både moralsk og samfundsøkonomisk forpligtet til at fuldende en anbringelse, når der først er taget en beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet. Dette indbefatter også at bevilge efterværn.

 • Sikring mod tilbagefald og ensomhed
  30.06.14 Velfærd

  Har man én gang lært at alkohol og piller er brugbare midler til at flygte, når livet gør for ondt, vil man altid kende en hurtig vej væk fra problemer. Efterværn er effektiv forebyggelse mod tilbagefald til misbrug og negativ adfærd.

 • Efterværn gør døgnbehandling langtidsholdbar
  26.06.14 Velfærd

  Svigt fra mors side og incest begået af stedfar prægede i mange år Camillas opvækst. Et ophold på en kostskole med speciale i børn med problemer, reddede Camilla. Og efterværnet blev afgørende for, at Camilla er blevet en vellykket voksen person. Her er nr. 1 ud af stærke 10 historier fra 10 stærke unge om efterværn.

 • Undersøgelse af omfanget af vold og trusler på LOS’ område
  25.06.14 Velfærd

  LOS’ undersøgelse peger på en række forhold, der bør belyses nærmere, både af hensyn til medarbejdere og brugere på stederne, særligt de steder, der arbejder med målgrupper med høj risiko for trusler og vold.

 • 10 stærke historier om efterværn
  23.06.14 Velfærd

  Mange af de mest udsatte unge vi har, bliver alt for ofte overladt til at klare sig selv efter endt anbringelse - uden afsluttende og afrundende efterværn. På trods af svære problemer i barndommen og ungdommen fik 10 unge efterværn og står nu rustet til at klare sig videre i livet. De kommende uger vil de dele deres 10 stærke historier på DenOffentlige.

Pressemeddelelser

 • Psykiatriske ambulancer vil skabe øget tryghed på bosteder
  07.08.18 Social

  Regeringens planer om flere psykiatriske ambulancer er et vigtigt skridt i at styrke akutpsykiatrien. Det mener LOS landsorganisationen for sociale tilbud, der gerne ser initiativet suppleret af en kortlægning af behovet, så indsatsen optimeres.

 • Seks anbefalinger til socialministeren
  30.07.18 Social

  LOS-Landsorganisation for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud hilser Mai Mercados serviceeftersyn og styrkelse af tilsynene velkommen.

 • Risikobaseret tilsyn er til for at sikre borgeren
  27.06.18 Social

  Og samspillet mellem social- og sundhedsfaglighed har været en vanskelig tranformation. I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed de første risikobaserede tilsyn på landets offentlige og private bo- og opholdssteder.

 • Det er et effektivt tilsyn, som skal sikre kvalitet og pris på bosteder
  25.06.18 Social

  Et effektivt tilsyn skal sikre kvalitet og pris på landets bosteder, mener LOS. Landsorganisationen for sociale tilbud frygter, at et loft over overskuddet hos de 5 % af bostederne, der er privatejede, vil føre til mere bureaukrati.

 • Styrk socialtilsynene via øget centralisering og flere ministerielle beføjelser
  05.06.18 Velfærd

  Større kvalitet og professionalisme i de sociale tilbud kan skabes ved justeringer af allerede eksisterende praksis. Vi har meget, der virker, men vi skal hele tiden stræbe højere.

 • Vi skal se på alle led i drabssag
  17.05.18 Social

  Sagen om drabet på en 55-årig købmand fra Suldrup i Nordjylland skal undersøges til bunds i alle led af behandlingskæden, mener LOS - Landsorganisationen for sociale tilbuds direktør Michael Graatang,

 • LOS priser det sociale arbejde
  18.04.18 Social

  LOS Socialpris 2018 blev for første gang uddelt på årets landsmøde d. 16. april på Comwell i Kolding.

 • LOS: Kommunerne skal styrke visitationen af anbragte børn
  11.08.16 Velfærd

  Kommunerne skal blive bedre til at visitere anbragte børn til de rigtige tilbud. Det mener direktør i LOS Michael Graatang. Opfordringen kommer efter Statsrevisorernes kritik af kommunernes indsats for de anbragte børn.

 • LOS-projekt skal øge trivsel og sikkerhed på opholdssteder
  09.06.16 Velfærd

  Nyt projekt skal nedbringe magtanvendelser og skabe bedre trivsel på opholdssteder. Projektet, der skal pilotteste metoder til at nedbringe magtanvendelser, har netop fået støtte på næsten 2 millioner kroner fra TrygFonden.

 • Private bosteder efterlyser samarbejde med psykiatrien
  06.06.16 Velfærd

  De private bosteder mærker en stadig mere presset psykiatri. Indlæggelser er alt for korte, og flere steder står derfor med beboere, der burde have hjælp. Det skaber ifølge direktør i LOS Michael Graatang utryghed for beboere og medarbejdere.

 • LOS: Inklusion ekskluderer eleverne
  11.05.16 Politik

  Politikerne har overstyret og er gået for vidt med inklusionen i folkeskolen. Derfor er det glædeligt, at inklusionseftersynet nu anbefaler at afskaffe målsætningen om, at 96 procent af alle elever skal gå i en almindelig skoleklasse.

 • Kommunerne kan ikke stole på Tilbudsportalen
  20.10.14 Ledelse

  Problemer med Tilbudsportalen efter ny løsning er lanceret i foråret. Det har medført, at en stor del af de sociale tilbud ikke optræder på Tilbudsportalen på trods af lovkrav om, at sociale tilbud skal indberette til portalen . Derfor opfordrer LOS nu kommunerne til at ændrer procedurer, så ingen bliver klemt eller glemt indtil problemerne med Tilbudsportalen er løst.

 • Kompliceret kommunikation kræver kontaktperson
  10.07.14 Bæredygtighed

  Skattekort, trækprocent, SU og koordineret uddannelsestilmelding. Der er mange begreber at forholde sig til, når man er ung og ankommer alene til Danmark fra et andet land.

 • Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence
  08.10.13 Velfærd

  Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud. Det bekymrer LOS, fordi udbud ikke er til gavn for hverken de udsatte borgere eller den frie konkurrence. LOS mener et frit og fair marked, hvor brugerens behov er i centrum, og der er lige konkurrence mellem offentlige og private tilbud, kan sikres på en langt bedre måde.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner