Haderslev Kommune

Haderslev Kommune

Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Telefon: 7434 3434 Website: www.haderslev.dk E-mail:

Haderslev Kommune

Artikler

 • Jobcenter Haderslev sætter mere fokus på den enkelte virksomhed
  22.01.15 Velfærd

  Jobcenter Haderslev har i det nye år lanceret en række nye tilbud til de lokale virksomheder. Jannie Krøyer Jakobsen har været med til at definere og beskrive det nye servicekoncept, og som virksomhedskonsulent står hun sammen med sine kolleger i forreste linje, når de nye tilbud skal formidles og gennemføres i samarbejde med virksomhederne.

 • Nyt center skal hjælpe unge i uddannelse
  26.08.14 Velfærd

  I Haderslev Kommune skal det nu undersøges, om der er grundlag for at lave et ungecenter, hvor unge ledige kan få støtte til at komme væk fra kontanthjælpen og i gang med en uddannelse. 100.000 kroner er sat af til analyse og vision for centret.

 • Politik for medborgerskab er sendt i høring
  18.06.13 Politik

  Hvordan styrker vi samspillet med de frivillige kræfter i Haderslev Kommune? Og hvordan kan vi udbrede det aktive medborgerskab? Det giver byrådet sit bud på i den ”Politik for medborgerskab og samspil med frivillige”, som netop er sendt i høring. Det aktive medborgerskab handler om at udvikle nye måder at arbejde og samarbejde om opgaver mellem borgere og kommunens ansatte.

 • Mød Haderslev Kommune på Facebook
  05.03.13

  Fra fredag den 1. marts kan borgerne møde Haderslev Kommune på Facebook. Formålet er at give borgerne relevant serviceinformation direkte i et medie, som mange orienterer sig i flere gange dagligt.

 • Unge debatterer ungepolitik med politikere
  05.02.13

  Torsdag den 7. februar afholder Ungdomsrådet og Haderslev Kommune en temaeftermiddag om Haderslev som ungdoms- og uddannelseskommune. Formålet er at blive klogere på, hvordan de unge ser Haderslev Kommune som et sted at leve og uddanne sig.

 • Borgere får hjælp til selvbetjening
  06.02.12

  Den næste måneds tid bliver der bygget om i Borgerservice i Haderslev. Det betyder, at det fra i dag vil rode og larme lidt i forhallen på rådhuset. Borgere i Haderslev vil i den næste måneds tid opleve, at det vil larme og rode lidt, hvis de har et ærinde på rådhuset i Haderslev. Borgerservice er i gang med en større ombygning.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

 • Kommune giver tilskud til at uddanne bisiddere
  11.04.19 Velfærd

  Foreningen Syg i Haderslev har søgt Haderslev Kommune om økonomisk støtte til at uddanne bisiddere. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet at støtte foreningen med 20.000 kroner.

 • Offentligt privat forsvarspartnerskab skaber kampfly-center
  13.05.18 Infrastruktur

  Det er vores ambition, at Haderslev Kommune kan understøtte og samle udvikling og ekspertise indenfor forsvarsindustrien, siger Haderslevs borgmester.

 • Haderslev skifter udbudssamarbejde
  19.04.16 Infrastruktur

  Haderslev Kommune skifter Jysk Fællesindkøb ud med Sydjysk Udbuds Samarbejde.

 • Tæt sønderjysk samarbejde om statslige arbejdspladser
  11.12.15 Ledelse

  De fire sønderjyske jobcentre er gået sammen om at finde nye veje for at sikre succes med at modtage ansatte og familier i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser.

 • Byrådspolitikere tager på studietur til Stockholm
  10.11.15 Politik

  Økonomiudvalget i Haderslev Kommune tager på studietur til Stockholm for at høre om de svenske erfaringer med konkurrenceudsættelse og udvikling af nye velværdsydelser.

 • Færdige startpakker til flygtninge frigør ressourcer
  20.08.15 Velfærd

  Et udbud af færdige startpakker til flygtninge har resulteret i en lettere og mere økonomisk løsning i Haderslev Kommune. Den nye aftale betyder, at kommunen undgår at bruge ressourcer på at stykke startpakkerne sammen.

 • Lisbeth Zornig var mødeleder til et ganske særligt borgermøde
  23.06.15 Politik

  Udvalget for Børn og Familier mødtes med en gruppe borgere med særlige sociale udfordringer for at få deres kommentarer til kommunens nye strategi på området.

 • Ny demenscafé åbner i Gram
  08.05.15 Velfærd

  Café Hvalen i Gram er et nyt tilbud til borgere med demens og deres pårørende. I caféen vil der både være motionstilbud og fokus på, hvordan det er bo sammen med én, der har en demenssygdom. Der er officiel indvielse den 21. maj.

 • Udbud skal udvikle ældreplejen i Haderslev
  26.03.15 Velfærd

  Det kan blive driften af Hiort Lorenzen Plejecenter og plejedistrikterne Fjorden og Braine, der i 2016 kan komme i private hænder. Voksenudvalget har besluttet, hvilket plejecenter og plejedistrikt, de peger på. Byrådet træffer endelig beslutning den 28. april. Det er Haderslev Kommunes første udbud på ældreplejeområdet.

 • Jobcenter Haderslev lancerer 24 timers servicegaranti og vifte af nye servicepakker til virksomhederne
  07.01.15 Politik

  Jobcenter Haderslev tilbyder nu alle virksomheder en hel vifte af nye servicepakker, der skal gøre hverdagen nemmere for virksomhederne og styrke beskæftigelsesindsatsen. En 24 timers servicegaranti er blandt de nye tilbud.

 • Byråd smager på ældremaden
  24.11.14 Velfærd

  Efter byrådsmødet i morgen i Haderslev skal politikerne prøvesmage ældremaden. 14 forskellige menuer har byrådet mulighed for at vælge imellem.

 • Medarbejdere får kursus i god service
  26.09.14 Ledelse

  En politik for god service i Haderslev Kommune så dagens lys i foråret. Nu skal medarbejderne på kursus i at medbetjene, og imens skal ledige passe deres job.

 • Mentorkorps skal bryde unges ledighed
  09.09.14 Politik

  Erhvervsfolk i Haderslev Kommune har taget rigtig positivt imod et nyt mentorkorps, der skal være med til at bryde unges ledighed. Første møde er på fredag.

 • Øget fokus på jobs til handicappede
  05.09.14 Politik

  Socialudvalget vil gerne gøre en særlig indsats for at skaffe drømmejobs til flere handicappede borgere.

 • Erhvervsklimaet er forbedret i Haderslev
  03.09.14 Infrastruktur

  Dansk Industri har i dag offentliggjort sin årlige måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Haderslev er placeret som nummer 68, en markant fremgang på 22 pladser. Borgmester H.P. Geil ser resultatet som et skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stykke vej at gå.

 • Haderslev og Tønder går sammen om landdistriktsudvikling
  07.07.14 Infrastruktur

  Haderslev og Tønder skal fra 1. januar 2015 samarbejde om landdistriktsudvikling. Den 3. juli mødtes kommunerne og formændene for de Lokale Aktions Grupper for første gang for at drøfte det fremtidige samarbejde.

 • Jobcentret vil forbedre kommunikationen
  02.05.14 Ledelse

  Der sættes nu gang i en proces, der skal forbedre kommunikationen med borgerne op og jobcentret i Haderslev. Der skal sættes fokus på den måde, man henvender sig til borgerne på.

 • Lokalsamfundet ind i skolebestyrelserne
  15.04.14 Ledelse

  Den kommende folkeskolereform betyder store ændringer i hverdagen for elever og lærere. I tråd med reformen lægger kommunen nu også op til ændringer for skolebestyrelserne.

 • Borgerrådgiver skal bygge bro mellem borgerne og kommunen
  05.03.14 Velfærd

  ”Er du troværdig og empatisk, og kan du være den enkelte borgers talerør i samspillet med forvaltningen?” Sådan indledes stillingsopslaget for den nye borgerrådgiver i Haderslev Kommune.

 • Haderslev Kommune stævner Nordea
  21.02.14 Politik

  Haderslev Kommune stævner Nordea på grund af bankens mangelfulde oplysninger og rådgivning i forhold til kommunens indgåelse af rente- og valutaswapaftaler i perioden fra 2007-2012.

 • Haderslev Kommune beder borgere om hjælp
  04.02.14 Velfærd

  Normalt er det kommunens opgave at hjælpe borgerne. Men i et brev til 40 borgere har Haderslev Kommune vendt bøtten og bedt borgerne om hjælp til at gøre kommunens opgaveløsning mere effektiv.

 • Fokus på matematikken: Haderslev vil have tallene til at gå op
  17.01.14 Velfærd

  Folkeskoleeleverne i Haderslev Kommune skal være bedre til matematik. Med det mål for øje iværksatte Udvalget for Børn og Familier i marts 2013 en ambitiøs handleplan på matematikområdet.

 • Mentor skal hjælpe håndværkere med at løfte socialt ansvar
  17.12.13 Ledelse

  Der skal bruges andet end mørtel, maling og håndværkernes arbejdskraft, når afdeling 27 i Varbergparken i Haderslev skal renoveres. HAB og Haderslev Kommune samarbejder om et projekt, hvor en mentor skal binde udsatte ledige og håndværkerfirmaerne sammen. Projektet, der skal tænke CSR ind i den omfattende renovering, er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 • Husejere får hjælp til at dreje energirenovering i den rigtige retning
  05.11.13 Bæredygtighed

  En ny samarbejdsaftale skal i løbet af de næste tre år gøre det lettere for husejere i Haderslev Kommune at komme i gang med energirenoveringer af deres boliger. Aftalen forventes også at skabe flere arbejdspladser.

 • Skoleelever er vilde med kinesisk
  05.11.13 Velfærd

  Der har været så stor søgning til kinesisk, at der efter sommerferien er oprettet to valghold med kinesisk på Fællesskolen Fjelstrup Favrdal. Eleverne bliver undervist i sprog og kultur. I morgen onsdag den 6. november får de en særlig gæsteundervisning af borgmester Jens Christian Gjesing, der er inviteret til at komme og fortælle om Kina.

 • Erhvervsklimaet i Haderslev skal forbedres
  05.09.13 Politik

  Erhvervsklimaet i Haderslev Kommune skal forbedres og det handler ikke mindst om at få fortalt de positive historier, der kan bryde den negative spiral.

 • Vojens Lufthavn sendes i udbud
  02.09.13 Infrastruktur

  For at sikre drift og udvikling i Vojens Lufthavn, sender Haderslev Kommune lufthavnen i udbud for en årrække. Lufthavnen kan bruges alle ugens dage, døgnet rundt.

 • Ny spildevandsplan sendes i høring
  21.08.13 Bæredygtighed

  Mandag sendte Udvalget for Plan og Miljø et forslag til en ny spildevandsplan for Haderslev Kommune i høring. Planen skal gælde fra 2014 til 2020 og lægger vægt på at beskytte og forbedre vandmiljøet i og omkring kommunen.

 • Haderslev Kommune spiller med åbne kort
  15.08.13 Velfærd

  Arbejdet med næste års budget er i gang. Det foregår naturligvis i fuld offentlighed. Kommunen har samlet al relevant materiale på hjemmesiden.

 • De unge vælgere får særligt fokus
  14.08.13 Politik

  Forberedelserne til kommunalvalget i november er i fuld gang i Haderslev Kommune. Der skal blandt andet gøres en særlig indsats for at få førstegangsvælgerne til at sætte et kryds.

 • Ny viden om hjælpemidler – og hurtig sagsbehandling
  13.08.13 Velfærd

  Det er hjælp at hente, hvis man besøger Haderslev Kommunes Velfærdscenter i Nørregade 38. Det er både muligt at se nærmere på de mange forskellige hjælpemidler, og hvis man opfylder betingelserne, kan man tilmed få fx en rollator med sig hjem med det samme.

 • 7000 elever har fået gratis buskort
  05.08.13 Velfærd

  Skolebørn i Haderslev Kommune kan i det kommende skoleår køre gratis med bus. Det giver kommunens børn og unge mulighed for at komme rundt i kommunen i forbindelse med skole, fritidsaktiviteter og når de skal besøge vennerne.

 • Borgerne kan invitere politikerne til møde om kommuneplan
  21.06.13 Infrastruktur

  Når Forslag til Kommuneplan 2013 skal i høring til efteråret, kommer det aktive medborgerskab til at spille en afgørende rolle. Alle i Haderslev Kommune – både borgere, foreninger, interesseorganisationer eller måske virksomheder kan invitere politikerne og kommunen til møder, hvor formålet er at diskutere Forslag til Kommuneplan 2013 eller lige præcis de dele af forslaget, der måtte have særlig interesse.

 • Haderslev reducerer antallet af almene boliger
  08.03.13

  I tæt samarbejde med de lokale boligforeninger vil Haderslev Kommune i løbet af de næste par år reducere antallet af almene boliger med 200. Projektet skal samtidig sætte gang i bygge- og anlægsbranchen, da der skal bruges 500 millioner kroner på både nedrivning, renovering og nybyggeri af boliger.

 • Borgmester afleverer kaserneargumenter på Christiansborg
  26.02.13

  Borgmester Jens Christian Gjesing tager i morgen onsdag til Christiansborg for at aflevere de gode argumenter for at bevare kaserne i Haderslev.

 • Kaserne-kampen fortsætter for fuld damp
  22.02.13

  Efter udmeldingen om, at Haderslev Kaserne igen er på listen over lukningstruede kaserner, arbejder borgmesteren fortsat på højtryk med sin krisestab for at igangsætte nye initiativer, der kan redde kasernen.

 • Forslag: Internationalt center på Haderslev Kaserne
  11.01.13

  Borgmester Jens Christian Gjesing foreslår i brev til minister og forsvarsudvalg at Haderslev Kaserne indrettes som hjemsted for Hærens Internationale Center. Brevet kan læses her.   Kære medlemmer af Folketingets Forsvarsudvalg.

 • Børn i Haderslev Kommune sikres nye kulturoplevelser
  04.12.12

  Haderslev Kommune går endnu en gang forrest i arbejdet med at få kunst- og kulturoplevelser ud til eleverne i kommunens folkeskoler. Kulturpakke-ordningen bliver permanent fra og med skoleåret 2013-14, men allerede i løbet af december 2012 venter nye kulturoplevelser for elever i folkeskolen.

 • 700 solcelleanlæg på tagene i Haderslev Kommune
  28.11.12

  Siden maj har Haderslev Kommune fået anmeldelser om 700 nye solcelleanlæg. De mange sager har givet travlhed i kommunen, hvor medarbejderne har bestræbt sig på at yde hurtig sagsbehandling.

 • Lærerne i Haderslev er flittige i undervisningslokalet
  12.11.12

  Lærerne i Haderslev Kommune bruger over 40 procent af deres tid på at undervise, viser en analyse fra KL. Det skal de have stor ros for, lyder det fra både direktør og lærerkredsformand.

 • Statsligt redningsberedskab en trussel mod den sønderjyske model
  08.11.12

  I disse dage går forhandlingerne om fremtidens redningsberedskab i gang på Christiansborg. En konsulentrapport lægger op til, at redningsberedskabet på væsentlige områder skal overgå til staten. Det vil i givet fald få store konsekvenser for Haderslev Kommune og Sønderjylland, hvor der er en meget lang tradition for frivillige brandværn.

 • Kommunalt fælleskøkken skal klare ærterne
  26.09.12

  Ældre i Haderslev Kommune kan se frem til at få maden serveret fra fælleskøkkenet Elbo I/S fra Fredericia. Haderslev Kommune har besluttet at indtræde i et selskab sammen med Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner.

 • Kampen for kasernen forsatte hos forsvarsministeren i dag
  25.09.12

  Borgmester Jens Christian Gjesing har i dag haft en personlig samtale med forsvarsminister Nick Hækkerup om Haderslev Kasernes fremtid. Mens forsvarsforhandlingerne foregår på Christiansborg, kæmpes der fra mange sider for at bevare kasernen i Haderslev.

 • Erhvervsklimaet i Haderslev under lup
  05.09.12 Infrastruktur

  Der kommer jævnligt undersøgelser og sammenligninger af kommunerne serviceniveau fra forskellige organisationers side. I denne uge har Dansk Industri offentliggjort sin årlige analyse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Resultatet for Haderslev med en placering som nr. 81 alt andet end tilfredsstillende, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

 • Sønderjyde giver penge til sønderjysk kirkegård i Frankrig
  31.08.12

  Stor kærlighed til den sønderjyske kulturarv får erhvervsmanden Laurids Jessen til at give 700.000 kroner til den Sønderjyske Kirkegård i Braine. Sammen med et bidrag fra Kulturministeriet kan kirkegården nu blive renoveret, og der vil blive sat mindetavler op med navnene på alle sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig.

 • Haderslev Kommune får akutteam
  16.08.12

  Fra 1. oktober bliver der oprettet et akutteam, der betyder, at borgerne kan få hurtig og specialiseret pleje og behandling i eget hjem, og dermed vil det også være muligt at forebygge indlæggelser. Et nyt akutteam skal fremover give borgere i Haderslev Kommune specialiseret pleje og behandling i borgernes eget hjem. Udvalget fra Ældre og Handicappede har vedtaget at oprette teamet fra 1. oktober 2012. Akutteamet skal fungere som en specialenhed i Hjemmesygeplejen.

 • Vindmølleplan kan give plads til op til 70 nye møller
  14.08.12

  Haderslev Kommune har besluttet at udarbejde en vindmølleplan som et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter 8 områder spredt over hele kommunen, hvor der er mulighed for at opsætte store vindmøller med en højde fra 120 – 150 meter svarende til møller mellem 2,3 - 3,0 MW.

 • Haderslev er klar til kamp for kasernen
  19.06.12

  Forhandlingerne på Christiansborg om et nyt forsvarsforlig er i fuld gang. Der skal findes besparelser på tre mia kr. og rygterne svirrer om kaserne-lukninger. I Haderslev er politiker-ne igen klar til kamp for byens store kaserne.

 • Administrationen slankes i Haderslev Kommune
  19.06.12

  I alt 25 stillinger nedlægges i Haderslev Kommunes administration, som led i en reduktion af de administrative udgifter på 5 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. i årene fremover. Det sker som følge af en enstemmig budgetvedtagelse sidste år i byrådet.

 • Virksomheder kan hjælpe erhvervsorganisation godt fra start
  14.06.12

  Store og små virksomheder i Haderslev Kommune opfordres til i den kommende tid at komme med input til processen for en ny erhvervsfremme-organisation i Haderslev Kommune.

 • Unge kommer godt i gang med ungdomsuddannelser
  27.02.12

  De fleste unge i Haderslev Kommune vælger et år i 10. klasse, og stort set alle unge går i gang med en ungdomsuddannelse. Senest 1. marts skal de unge i Haderslev Kommune sætte et vigtigt kryds. Inden den dato skal de ligesom andre unge rundt omkring i Danmark have valgt, hvad de vil lave efter 9. klasse eller 10. klasse, og rigtig mange vælger at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

 • Elever får erhvervslivet på skoleskemaet
  09.02.12

  Folkeskoleelever fra 8. klasserne i Haderslev Kommune bliver fra efteråret introduceret til erhvervsuddannelser på en hel anderledes måde. Formålet er at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 • Kommunaldirektøren i Hadserslev fritstillet
  01.02.12

  Haderslev Byråd har på sit møde i aftes besluttet at indgå en fratrædelsesaftale med kommunaldirektør Henrik Græsdal.

 • Haderslev omorganiserer erhvervsområdet
  25.01.12

  Bestyrelsen for punkt H har i dag på et bestyrelsesmøde besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen indstiller, at punkt H nedlægges.

 • Musik vokser ud af dødt træ
  20.12.11

  I stedet for at fælde fire syge asketræer i Haderslev er de i øjeblikket ved at blive forvandlet til musikinstrumenter og værktøj.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner