Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Telefon: 7236 3636 Website: www.holbaek.dk E-mail:

Holbæk Kommune

Artikler

 • Holbæk opruster på viden om oplevelsesøkonomi
  09.04.13

  Et stærkt trekløver bestående af Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) går nu sammen om at udvikle et fælles værktøj til evaluering og udvikling af fremtidige events i Holbæk Kommune.

 • Stolte af at bo i Vangen
  12.12.12

  Unge fra Vangkvarteret bliver mere selvbevidste og reklamerer nu for deres bydel. En hel del mennesker tror, at Vangkvarteret er et sted, hvor alle de unge er vilde, laver ballade og begår kriminalitet. Det er heldigvis ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Stadig flere af kvarterets unge er nemlig i fuld gang med at tage en ungdomsuddannelse.

 • Roser og torne i virksomhedsundersøgelse
  23.10.12

  En ny undersøgelse blandt virksomhederne i Holbæk Kommune viser både resultaterne af de seneste års øgede dialog og behovet for at fortsætte udviklingen. Undersøgelsen, der er lavet af Holbæk Erhvervsforum, afdækker lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice.

 • Roser og torne i virksomhedsundersøgelse
  23.10.12

  En ny undersøgelse blandt virksomhederne i Holbæk Kommune viser både resultaterne af de seneste års øgede dialog og behovet for at fortsætte udviklingen. Undersøgelsen, der er lavet af Holbæk Erhvervsforum, afdækker lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice.

 • Jobhjælp til alle ledige
  29.08.12

  Selv om man ikke har ret til offentlige ydelser, kan man godt have brug for hjælp til at komme i arbejde. En principiel afgørelse i Ankestyrelsen slår nu fast, at borgere, der ikke har ret til offentlige ydelser, har ret til at ansøge om et tilbud fra kommunen for at komme i arbejde. Formel beskæftigelsesindsats

 • Grundstenen lagt til fremtidens plejebolig
  28.06.12

  Antallet af ældre vil stige markant de næste ti år, og der vil blive brug for både renoveringer og nybyggerier af plejeboliger. Samtidig vil fremtidens ældre på flere måder adskille sig fra nutidens ældre; blandt andet er det en generation, der er fortrolig med teknologi. Det er en del af baggrunden for det værdiprogram for fremtidens plejebolig, som et enigt Holbæk Byråd vedtog i dag.

 • Holbæk skærper tilsynet
  26.01.12

  Holbæk Kommune udvider nu tilsynet med private opholdssteder og dagbehandlingstilbud for børn og unge.

 • Borgmesterbilen kører på el
  26.01.12

  Fra den 24. januar og en uge frem er Holbæk Kommunes borgmester godt og ikke mindst grønt kørende. Søren Kjærsgaard låner nemlig en el-bil fra firmaet ChoosEV.

Navne

Cases

 • Borgerbudgettering: Stem og vind
  18.11.14 Velfærd

  Den 9. november 2014 var der borgerbudgettering med 300.000 kr i Lokalområdernes Udviklingspulje. Ved borgerbudgettering er det borgerne selv, som bestemmer hvilke projekter der skal have pengene fra puljen

 • Holbæk får motionsvenner
  20.03.13

  11 frivillige motionsvenner er nu klar til at tage på besøg hos ældre, der ikke kan deltage i de traditionelle tilbud om bevægelse og socialt samvær. 

 • Asylbørn godt modtaget på skolen i Vipperød
  25.01.13

  Kildevangens Skole, Afdeling Vipperød, er glade for elever fra det lokale asylcenter For et år siden indgik Holbæk Kommune og Dansk Røde Kors en aftale, der gør det muligt for den lokale folkeskole at modtage asylbørn fra Røde Kors’ familiecenter i Vipperød. Skolens daglige leder, Lis Thrane Hansen, betegner ordningen som en succes.

 • En ”sladre-sms” kan hindre pjæk i skolen
  15.01.13

  Lovende resultater blandt de ældste elever på Isefjordskolen i Holbæk Kommune: Fravær udløser sms til både elever og forældre – og systemet virker efter hensigten Pjæk er et alvorligt problem på mange folkeskoler. Holbæk Kommune har med succes sat ind mod pjækkeriet. I første omgang gennemførte kommunen et vellykket forsøg blandt eleverne i 10. klassecentret. Nu omfatter ordningen alle de store elever fra og med 7. klassetrin.

 • De første 151 skoleelever er indskrevet elektronisk
  27.12.12

  Efter en lidt langsom start er der ved at komme gang i den elektroniske indskrivning af de cirka 900 børn, som starter i 0. klasse til sommer Siden mandag den 3. december har forældre kunnet indskrive deres børn til skolestarten i 2013. I det første par uger gik det lidt trægt, men nu er i alt 151 børn blevet indskrevet via Holbæk Kommunes hjemmeside.

 • Holbæk henter inspiration fra England
  21.11.12

  Fem dages inspirationstur har givet to medarbejdere i Holbæk Kommune en masse ideer og viden om lokaldemokrati og frivillighed.

 • Fokus på sprog hæver karaktererne
  28.09.12

  Undervisning i sprog – først og fremmest dansk – har stor betydning for, hvor godt eleverne klarer sig i skolen. Afdeling Bjergmarken på Sofielundskolen i Holbæk fokuser på sproget i alle fag. Det har tre år i træk givet 9. klasseeleverne et højere karaktergennemsnit end ventet.

 • Visions-camp baner vej for talenter
  19.09.12

  Teatergruppen Elverfolket, Stenhus Gymnasium og HF, Musikskolen Holbæk går – med hjælp fra Kultur & Fritid - sammen om talentudvikling inden for sang og musik. Nye aktiviteter og nye undervisningstilbud til de unge talenter i Holbæk Kommune. Det er målet med den visions-camp, som netop har fundet sted på Søminestationen i Holbæk.

 • Biblioteksservice lige til døren
  05.09.12

  Det kan blive en realitet, at kommunens svageste borgere i fremtiden kan få leveret biblioteksmateriale på deres hjemmeadresse. Holbæk Kommune arbejder på højtryk for at hjælpe et frivilligt chaufførkorps på vej.

 • Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole
  04.09.12

  Nyt projekt i Holbæk Kommunes Distrikt Vest vil sikre bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole – målet er at gøre børnene mere parate til skolens undervisning

 • Mentorkorps skal hjælpe 100 udsatte unge
  03.09.12

  Holbæk Kommune deltager i et kontrolleret forsøg, som skal dokumentere, om udsatte unge uden uddannelse har gavn af at få en mentor

 • Ny struktur frigiver millioner til skoleudvikling
  29.08.12

  Holbæk Kommune fortsætter udviklingen med bl.a. tre store IT-projekter og videreuddannelse af de ansatte i folkeskolerne Fremtidens Folkeskole rykker nærmere i Holbæk Kommune. Den nye skolestruktur er på plads, og det har allerede frigivet i alt 18,2 mio. kr. til konkrete forbedringer.

Pressemeddelelser

 • Budget med borgerne
  15.08.14 Ledelse

  Normalt foregår Holbæk Byråds arbejde med budgettet bag lukkede døre. Men i år var både virksomheder, borgere og medarbejdere inviteret med i arbejdet.

 • ”Så letter vi” – nyt tilbud til børn og unge
  11.02.13

  Sundhedsstyrelsen har udvalgt Holbæk som én af i alt ni kommuner, der skal kunne tilbyde en ny indsats mod overvægt

 • Holbæks skoler godt rustet til reform
  04.12.12

  Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune passer godt sammen med den reform, som regeringen foreslår. Den store skolereform, Holbæk Kommune gennemførte for et halvt år siden, betød, at 21 skoler blev lagt sammen til otte som et vigtigt skridt på vejen mod Fremtidens Folkeskole.

 • Fusion skal bringe sjællandske museer tættere på gæsterne
  02.10.12

  Fem sjællandske museer går med tanker om at slå pjalterne sammen for at kunne forske og formidle på den mest moderne og nærværende måde. 

 • Unge fra ni lande til træf om selvtillid i Holbæk
  13.09.12

  Fra lørdag den 15. september og fem dage frem sætter 45 unge fra ni forskellige europæiske lande deres præg på Holbæk og omegn

 • Holbæk: Arena-arbejdet fortsætter
  13.09.12

  Byrådet har besluttet at gå videre med Holbæk Arena. Visionen er klar, og i slutningen af året igangsættes en arkitektkonkurrence.  

 • Depotdriften for hjælpemidler skifter hænder
  28.06.12

  Den 1. juni 2012 overtog Falck Hjælpemidler driften af depot for hjælpemidler i Holbæk Kommune. Falck Hjælpemidler leverede det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” og vandt dermed Holbæk Kommunes udbud.

 • Sjællandske kommuner udforsker fremtidens velfærd
  24.06.12

  Den såkaldte velfærdsteknologi er for alvor på vej frem i kommunerne, men der mangler viden om, hvordan teknologien bruges bedst. Derfor har de 17 kommuner i Region Sjælland givet hinanden håndslag på et tre-årigt samarbejde om udvikling og afprøvning.

 • Diplomer til 15 nye bydelsmødre i Holbæk
  20.06.12

  Holbæk Kommune har nu 23 bydelsmødre til at bygge bro mellem nydanske kvinder og lokalsamfundet. Fredag besøger de Christiansborg sammen med bydelsmødre fra Kalundborg og Slagelse.

 • Kulturkroner strømmer til Holbæk Kommune
  18.06.12

  Fredag den 15. juni tikkede tre tilsagn om ekstern støtte til kulturprojekter ind hos Holbæk Kommune. Og de er ikke de første; kommunen har i årets første halvår opnået knap 500.000 kroner i ekstern støtte. 

 • Gode input til Holbæk Arena
  14.06.12

  Omkring 70 mennesker primært fra foreningslivet var med til opstartsmødet på Holbæk Arena. De blev udfordret til at tænke ud af boksen og gav deres input på papirflyvere.

 • Holbæk tør konkurrere med private
  25.05.12

  Holbæk Kommune er med helt fremme, når det gælder inddragelse af private leverandører i opgaveløsningen. Målet er den bedst mulige service for borgerne.

 • Holbæk byder børn og unge op til dans
  16.05.12

  Nordens største dansefestival for børn og unge indtager snart Holbæk. Med den følger syv lokale forestillinger og en lang række åbne workshops og events. Det hele skydes i gang med en alternativ dansetur gennem byen.

 • Holbæk Kommune er bedst til digitalisering
  26.03.12

  Holbæk Kommune står sammen med fem andre kommuner bag initiativet Online Borgerbetjening 24/7, der er udvalgt til årets bedste kommunale digitaliseringsinitiativ.

 • Holbæk Kommune kvalitetssikrer alle bosteder
  20.02.12

  En omfattende kvalitetssikring er i gang på bostederne i Holbæk Kommune. Der tegner sig et billede af, at de fleste bosteder er velfungerende, men at der også på enkelte områder er behov for forbedringer og udvikling.

 • Holbæk Kommune er nummer 1 i at få ledige i job
  16.02.12

  Sammenlignet med 14 andre lignende kommuner har Holbæk Kommune det seneste år har klaret sig bedst, når det handler om at få ledige borgere i arbejde.Se statistikken Årsagen tilskriver formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse en klar strategi på området.

 • Vindmøllesag: Holbæk Kommune afventer Natur- og Miljøklagenævnet
  15.02.12

  Østre Landsret har i dag hjemvist en sag om opførelse af vindmøller ved Hagesholm til fortsat behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 • Sjællandske kommuner samarbejder om velfærdsteknologi
  19.01.12 Velfærd

  De sjællandske kommuner har indgået et samarbejde om udvikling af ny teknologi til blandt andet ældreområdet. Borgmestrene forventer, at nye redskaber og større viden kan give effektiviseringer og sikre en god service til borgerne.

 • IT-system jagter sociale bedragere
  19.01.12 Infrastruktur

  En ekstra medarbejder, mere aktiv brug af IT-redskaber og tættere samarbejde med ydelsesafdelingerne i Holbæk Kommune. Det skal nedbringe antallet af afgørelser på det sociale område, der underkendes af det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn omgjorde i 2011 7 ud af 22 sager fra Holbæk Kommune, mens tre sager er blevet sendt tilbage til revurdering.

 • Ombudsmanden tilfreds med rapporten om Skarridsøhjemmet
  27.12.11

  Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har gennemgået den eksterne undersøgelsen af Skarridsøhjemmet og konkluderer i et brev til kommunen, at han ikke vil foretage sig mere i sagen. I forbindelse med Ekstra Bladets omtale af Skarridsøhjemmet bad ombudsmanden om at blive underrettet om resultatet af KL’s undersøgelse af forholdene på hjemmet.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner